Voorstellingen

Voorstellingen worden gegeven in het koetshuis Randenbroek, dat midden in een prachtig park ligt.  Kijk in de agenda voor de actuele voorstellingen en de data. De aanvang van een voorstelling is telkens om 15.30u en de duur ongeveer 45 min. De toegangsprijs bedraagt € 8,-
A.u.b. reserveren via email: theater@theatertoermalijn.nl

Graag betalen na reservering op banknr: NL95 RABO 0346393396 t.n.v. Koetshuis Randenbroek met vermelding onder welke naam gereserveerd is.

Vanwege Corona
* is het maximum aantal volwassenen 10 en kinderen 30, graag 1 volwassene per 2 of meer kinderen.
* is er geen pauze in de voorstelling en geen mogelijkheid voor een consumptie.
* Adres: Koetshuis Randenbroek Heiligenbergerweg 119 3816 AJ Amersfoort.

Hoe komt u bij het Koetshuis en waar kunt u parkeren? Kijk hier.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close